mylife Stories

Ofte fungerer kroppen dårligere med alderen: Man hører og ser ikke så godt, er mindre smidig i sine bevægelser, og nogle gange nedsættes også de kognitive funktionen. Diabetes mindsker den livskvalitet, der i forvejen aftager med alderen. Der findes dog også her visse faktorer, som man kan og bør være opmærksom på.

En gammel mand kigger ind i kameraet med et smil
Diabetes i alderdommen giver visse udfordringer

Hos ældre med type 1-diabetes eller generelt hos mennesker med type 2-diabetes, der kræver behandling med insulin, kan akut lavt blodsukker medføre styrt, blackouts eller begrænsede motoriske evner og have helbredsmæssige konsekvenser. Derfor er der særlig fokus på at undgå for lavt blodsukker. Hos ældre med denne type diabetes kan det forekomme hyppigere, fordi lavt blodsukker ved længere tids diabetes ikke registreres så godt, og kroppens modreaktion med at danne blodsukker starter senere.

De moderne behandlinger og produkter virker efterhånden rigtig godt, men med tiltagende alder er anvendelsen nogle gange ikke helt så let. Eksempelvis, når ældre ikke selv kan betjene deres insulinpen eller -pumpe. Eller hvis de misforstår de viste blodsukkerværdier og reagerer for sent på kritiske tal. De aktuelle tendenser inden for disse teknologier medfører desuden nogle gange, at displays og knapper bliver mindre, menuerne mere indviklede og mobiltelefoner er påkrævet – en ekstra udfordring for ældre med type 1-diabetes.

Hvad kan der gøres for ældre med diabetes for at klare disse udfordringer?

  • Kosten er vigtig, fordi den forebygger for lavt eller for højt blodsukker. Desuden bør tanderstatningen tilpasses optimalt, så man kan spise godt og i tilstrækkelige mængder og dermed undgå forkert ernæring.
  • Også regelmæssig motion er godt: Fem gange 30 minutters fysisk aktivitet om ugen har en positiv effekt på blodsukkeret, blodtrykket og fedtstofskiftet. Vær opmærksom på begrænsninger i bevægeapparatet eller ved hjerteproblemer!
  • Desuden er personens egen indstilling vigtig. Ofte forsømmer de ældre at gå til læge, at indtage deres medicin osv. Det kræver selvdisciplin og motivation – og bevidstheden om, at man får det bedre, jo bedre man tager vare på sig selv.
  • Det er også vigtigt at få professionel instruktion i at bruge behandlingsprodukterne. Kun på den måde kan man sikre optimale resultater, for eksempel, fordi man forstår kroppens alarmfunktioner ved for lavt eller for højt blodsukker.
  • Også intuitive produkter, der er udviklet til ældre med diabetes, kan være en hjælp, eksempelvis apparater, der har store displays og taster og er nemme at betjene.
  • Moderne, automatiserede og intelligente behandlingssystemer letter måling af værdierne og tildeling af insulinen.

Der findes understøttende behandlingsformer, passende produkter samt tips og tricks til ældre. Men de ældre skal kende dem, de skal tilpasse sig og reagere, når noget ikke er, som det bør være – uanset om der er tale om kognitive, fysiske eller andre symptomer. Selv om alle behandlingsformer også er mulige med fremskreden alder, skal også andre livsomstændigheder tages i betragtning i denne fase af livet.

Go Back