mylife Stories

Derfor kan brugerne stole på mylife YpsoPump

Siden 2016 er mylife YpsoPump blevet fremstillet på vores produktionssted i kantonen Bern - med nogle vigtige trin i pumpens samling, der udføres i hånden. Med vores brugervenlige og meget intuitive insulinpumpesystem hjælper vi mennesker med diabetes med at gøre terapistyringen mere og mere sekundær. Bag vores insulinpumpe står (ikke kun) maskiner, men også mennesker, som hver dag fremstiller vores pumper med høj koncentration og præcision.

laurajanebull (til venstre) og diabeteswelt_lipaktiv (til højre) med vores Vesna, der har fremstillet sin pumpe.

Et veloplagt team mødes kort før vagtens begyndelse på mylife YpsoPump-produktionsanlægget i Burgdorf. Vagtchefen drøfter kort dagens opgaver med sine medarbejdere, og så kan vagten begynde. Med stor dygtighed og koncentration samler vores medarbejdere de forskellige komponenter i insulinpumpen. En del af dette team er også Vesna, som har arbejdet hos Ypsomed i over 20 år og sørger for, at vores kvalitetskrav til mylife YpsoPump bliver opfyldt.

Fra mennesker til mennesker

Der er flere trin i produktionen. Op til tre medarbejdere arbejder på samme tid og er hver ansvarlig for et trin:

"Vi er et velkoordineret team og har kendt hinanden i mere end ti år. Alle ved, hvad der skal gøres, har den nødvendige koncentration og intuition og har den tekniske viden til at producere pumperne fejlfrit. Vi gør hver dag vores bedste for at få de forskellige produktionstrin til at fungere korrekt. Kvalitet er det vigtigste for os, det handler først og fremmest om kvalitet og derefter om kvantitet. Vi vil jo gerne forenkle livet for mennesker med diabetes her, og derfor skal brugerne kunne stole fuldt ud på deres pumpe,"

Vesna fortsætter.

På International Blogger Event 2022 mødte Vesna for første gang personligt to brugere af mylife YpsoPump, hvis pumpe hun selv havde fremstillet:

"Indtil da havde jeg aldrig talt personligt med nogen, hvis pumpe jeg havde fremstillet. Takket være serienumrene var vi i stand til at spore pumpen og fandt derefter ud af, at jeg havde fremstillet pumpen. Det var et meget dejligt øjeblik, og det bekræftede mig i, hvor vigtigt vores arbejde er."

Efter mylife Loop blev lanceret sidste år, er efterspørgslen efter pumpen fortsat vokset. Vi er stolte af at gøre selvbehandling til en selvfølge med vores produkter.

Vores medarbejdere på arbejde i produktionen.
Fremstillingen af mylife YpsoPump kræver den største koncentration.
Der er flere trin nødvendige for at fremstille mylife YpsoPump.
mylife YpsoPump i sine enkelte komponenter.

Go Back