Multiple Daily Injections (MDI)

V případě této léčby je inzulin vpichován pomocí inzulinového pera alespoň čtyřikrát denně. Používají se zde dva typy inzulinu:

  • Dlouho působící inzulin (bazální inzulin nebo inzulin s odloženým účinkem) je vpichován jednou nebo dvakrát denně, aby byly splněny základní tělesné požadavky.
  • Krátce působící inzulin (bolusový inzulin) je vpichován při každém jídle, aby se zkorigovaly zvýšené hladiny krevní glukózy.

Inzulin je vpravován do podkožní tukové tkáně pod kůži na břiše, stehnech nebo hýždích. Používané jehly do pera jsou extrémně tenké, což znamená, že vpich je téměř neznatelný. Jehla do pera se mění po každé injekci.

MDI (Multiple Daily Injections) je standardní léčba u osob s diabetem 1. typu. Má však svá omezení:

  • Pokud se ráno vzbudíte, hodnoty krevního cukru mohou být příliš vysoké ("fenomén úsvitu"). Příčinou jsou změny v požadavcích na inzulin během noci, které inzulinem s odloženým účinkem nelze adekvátně pokrýt.
  • Inzulin s odloženým účinkem poskytuje omezenou flexibilitu. Pokud se vaše požadavky na inzulin náhle změní, například během sportování nebo ve stresových situacích, vaše tělo nedokáže na tyto změny rychle reagovat.
  • S inzulinem s odloženým účinkem je obtížné zvládat nepravidelné denní rutiny a práci na směny, protože vaše požadavky na inzulin neustále kolísají.
  • V případě dětí a mladistvých a rovněž u těhotných žen MDI často nedokáže poskytnout adekvátní kontrolu nad hladinou krevní glukózy vzhledem k výkyvům hladiny hormonů.

V těchto případech je vhodnou alternativou inzulinová pumpa.

Uvolňování inzulinu

Uvolňování inzulinu při konvenční léčbě v porovnání s uvolňováním inzulinu u nediabetiků

Uvolňování inzulinu u nediabetiků

Insulin release in non-diabetics

   Uvolňování inzulinu u nediabetiků

   Doba jídla

   Bazální inzulin

   Inzulin v době jídla (bolusový inzulin)

Uvolňování inzulinu v případě léčby MDI

Insulin "release" in the case of MDI

   Uvolňování inzulinu u nediabetiků

   Doba jídla

   Bazální inzulin

   Inzulin v době jídla (bolusový inzulin)

   Dlouho působící inzulin (bazální inzulin)

   Krátce působící inzulin (bolusový inzulin)