Inzulin je vpravován do podkožní tukové tkáně

Fatty tissue

   Kůže

   Podkožní tuková tkáň

   Sval

K dosažení dobrého účinku inzulinové dávky je zásadní vpravit ho do podkožní tukové tkáně (podkožní injekce) a ne do svalu. Pokud je inzulin vpíchnut do svalu, můžete to způsobit závažnou hypoglykémii.

Clickfine usage correct

   Vpíchněte inzulin do podkožní tukové tkáně

Clickfine usage incorrect

   Nevpichujte inzulin do svalu

Pro správný vpich je zásadní správná délka jehly a technika vpichu

 • Injekce s velmi krátkými jehlami do per (4 a 6 mm) poskytují spolehlivé dodání inzulinu do podkožní tukové tkáně (podkožní injekce).
 • Správná délka jehly je stěžejní a stanovuje se po poradě s lékařem na začátku léčby inzulinovým perem.
 • Volba techniky vpichu spolu se správnou délkou jehly může zabránit vpichu do svalu.

Zpravidla jsou doporučovány následující délky jehel:

 • Děti a mládež
  Délka jehly 4 mm nebo 6 mm
 • Dospělí
  Délka jehly 4 mm, 6 mm nebo 8 mm
  Obecně léčba začíná kratšími délkami jehel.
Clickfine needle lengths

Správná technika vpichu pro různé délky jehel

Injection technique straight

V případě 4 mm délky jehly
Držte jehlu svisle v úhlu 90 stupňů, bez sevření kůže (u některých dětí, velmi štíhlých dospělých a při vpichu do stehna může být sevření kůže nutné).

Injection technique with skin fold

V případě 6 mm a 8 mm délky jehly
Vpich v úhlu 90 stupňů se sevřením kůže nebo 45 stupňů bez sevření.

Injection technique at an angle

V případě 6 mm a 8 mm délky jehly
Vpich v úhlu 90 stupňů se sevřením kůže nebo 45 stupňů bez sevření.

Správné sevření kůže

 • Sevřete kůži pomocí palce a ukazováku (případně i s použitím prostředníku).
 • Sevřenou kůži nechte uvolněnou. Netiskněte příliš silně, to by mělo za následek bolestivost a zbělání pokožky.
 • Pokud použijete všechny prsty, existuje riziko, že sevřete i sval. To může vést k nežádoucímu vpichu do svalu.
Correct skin fold using two fingers
Incorrect skin fold (two fingers)