mylife Clickfine DiamondTip – Vychutnejte si dokonalost

Ještě snadnější aplikace injekce díky inovacím a přesnosti
 • 6fasetový hrot jehly pro snadnou aplikaci injekce1,2
 • Zvláště tenkostěnná kanyla k optimalizovanému průtoku léčivého přípravku3
 • Technologie "click" pro snadné a bezpečné nasazení
 • Speciální silikonová povrchová úprava pro komfortnější aplikaci injekce
 • Kompatibilní se všemi hlavními značkami injekčních per4; je k dispozici v délce 4 mm, 5 mm, 6 mm a 8 mm

1 Technická zpráva, 2018. Data archivována.
2 Výsledky z průzkumu u uživatelů prováděného od června 2014 do června 2015 společností IFAK Institut GmbH & Co. Kg, Německo. Údaje archivovány.
3 Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings, Clinical Therapeutics, 35(7):923-933, 2013.
4 Viz krabička s jehlami k peru nebo "kompatibilita per" na našich webových stránkách.

mylife Clickfine DiamondTip Objevte jehlu ke svému peru

Clickfine DiamondTip - Image Film

Krátké jehly k peru Spolehlivá podkožní injekce

K dosažení dobrého účinku dávky inzulinu je důležité, aby byl inzulin injikován do podkožní tukové tkáně (podkožní injekce), nikoli do svalu pod ní. Aplikace inzulinu do svalu může způsobit nepředpokládané kolísání hodnot glykémie a také těžkou hypoglykémii.

 • Krátké jehly k peru snižují riziko náhodné aplikace do svalu, která může vést k těžké hypoglykémii.
 • 4mm a 5mm jehly k peru zjednodušují injekční techniku. Injekce lze často podat pod úhlem 90 stupňů bez vytvoření kožní řasy (kožní řasa by se měla vytvořit u dětí, mladistvých a štíhlých dospělých).1
Clickfine usage correct

Jehly k peru o délce 4 mm a 5 mm často umožňují bezpečnou aplikaci podkožních injekcí i bez vytvoření kožní řasy. Řiďte se doporučeními, která jste dostali v diabetologické poradně.

Clickfine usage incorrect

Dlouhé jehly pro injekční pera zvyšují riziko vpichu do svalu.

 Kůže (pokožka a škára)

 Podkožní tuková tkáň (podkoží)

 Sval

DiamondTip – dokonalý hrot jehly. Ke zvláště snadné aplikaci injekce2

Jehla k peru mylife Clickfine DiamondTip s inovativní 6fasetovou technologií má tenčí hrot, a proto při aplikaci injekce dochází k menšímu odporu.

Hrot jehly DiamondTip (6fasetový) s vysokou přesností 1 – 6.
K dispozici v délce 4 mm, 5 mm, 6 mm a 8 mm.

Síla při aplikaci injekce v N
Testováním bylo prokázáno, že aplikace injekcí perem mylife Clickfine DiamondTip vyžaduje v porovnání s konkurenčním produktem menší sílu.2

mylife Clickfine DiamondTip s inovativní 6fasetovou technologií:
Tenký hrot jehly má 4 fasety na horní straně a 2 fasety na spodní straně. Díky zkosení ze dvou stran a úhlům zkosení je pero v porovnání s jinými špičatější a ostřejší. Výsledkem je snadná a plynulá aplikace injekce.

Potvrzeno uživateli
Uživatelé testovali pero mylife Clickfine DiamondTip a hodnotili jej z hlediska komfortu při aplikaci injekce.

Zvláště tenkostěnná kanyla K optimalizovanému průtoku léčivého přípravku

Větší vnitřní průměr při nezměněném vnějším průměru4

Extra Thin Wall

 • Zlepšená léčba díky vyšší rychlosti průtoku5
 • Vzhledem k většímu vnitřnímu průměru kanyly je potřebná menší síla při stlačování tlačítka injekce5
 • Napomáhá ke snazšímu podání vysoce koncentrovaných inzulinů, tj. s koncentrací od 200 jednotek/mL

Znaky vysoké kvality Najděte spolehlivost a pohodlí

Universal Click

Patentovaná technologie univerzálního zacvaknutí a snadného nasazení na injekční pero.

Anti Coring

Zvláštní úprava odstraňuje nerovnosti, zabraňuje vzniku otřepů na dolním okraji a umožňuje plynulou aplikaci injekce.

Easy Glide

Speciální povrchová úprava se silikonem umožňuje stálé kluzné vlastnosti a hladkou penetraci.

 

Pevně držící vnější ochranný kryt. Volný odtrhávací jazýček umožňuje rychlé a snadné odloupnutí uzavírací fólie.

Snadná manipulace pro každého na cestách Jedinečné užitné vlastnosti

 • Pevně držící vnější ochranný kryt
 • Volný odtrhávací jazýček umožňuje rychlé sejmutí uzavírací fólie
 • Snadno snímatelný vnitřní ochranný kryt
 • Kónus jehly s prohlížecím okénkem k dodatečné kontrole zrakem
 • Speciální silikonová povrchová úprava a 6fasetový hrot k vyššímu komfortu při aplikaci injekce

1 Řiďte se doporučeními, která jste dostali v diabetologické poradně.
2 Technická zpráva, 2018. Data archivována.
3 Výsledky z průzkumu u uživatelů prováděného od června 2014 do června 2015 společností IFAK Institut GmbH & Co. Kg, Německo. Údaje archivovány.

4 Trubička kanyly z nerezové oceli určené k výrobě zdravotnických prostředků – ISO 9626:2016.
5 Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings, Clinical therapeutics, 35(7):923-933, 2013.

Jednoduché již od začátku Systém zacvaknutí u všech nejpoužívanějších značek per1

Použití jehly k peru mylife Clickfine s technologií Universal Click

Application – Remove needle seal
Application – Click pen needle onto pen
Application DiamondTip – Do not click on at an angle
Application – Remove outer protective cap
Application – Remove inner protective cap
Application DiamondTip – Inject slowly
Application – Recap outer protective cap
Application – Unscrew pen needle
Application – Put the needle in the trash
Application – Don't re-use

Jednorázové použití jehel k peru

Léčba inzulinovým perem

Injekční technika pro různé délky jehel

Potvrzeno uživateli Uživatelé testovali pero mylife Clickfine DiamondTip a hodnotili jej z hlediska komfortu při aplikaci injekce.

76 % uživatelů potřebovalo k přípravě injekce inzulinu díky technologii zacvaknutí kratší dobu.

1 Viz krabička s jehlami k peru nebo "kompatibilita per" na našich webových stránkách.

Volba správné délky jehly k peru Uživatelsky přívětivé barevné značení

mylife Clickfine DiamondTip s 6fasetovou technologií a se zvláště tenkostěnnou kanylou je k dispozici ve čtyřech různých délkách a s různými vnějšími (tloušťka) a vnitřními průměry:

Jehla k peru Délka kanyly Obsah Průměr kanyly Hrot jehly Číslo položky
mylife Clickfine 4 mm 100 kusů 32G / 0,23 mm, Extra Thin Wall 6fasetový 700000481
mylife Clickfine 5 mm 100 kusů 31G / 0,25 mm, Extra Thin Wall 6fasetový 700009663
mylife Clickfine 6 mm 100 kusů 31G / 0,25 mm, Extra Thin Wall 6fasetový 700000482
mylife Clickfine 8 mm 100 kusů 31G / 0,25 mm, Extra Thin Wall 6fasetový 700000483
Clickfine DiamondTip Box 4 mm

Jehly s délkou 10 a 12 mm jsou dostupné s 3fasetovou technologií a s tenkostěnnou kanylou.

Jehla k peru Délka kanyly Obsah Průměr kanyly Hrot jehly Číslo položky
mylife Clickfine 10 mm 100 kusů 29G / 0,33 mm, Thin Wall 3fasetový 3200927
mylife Clickfine 12 mm 100 kusů 29G / 0,33 mm, Thin Wall 3fasetový 3200928
mylife Clickfine Box 10 mm
mylife Clickfine Box 12 mm

mylife Clickfine Jak se vyhnout problémům

Problém Možná příčina Doporučení
Bolest při aplikaci injekce Vícečetné použití jehel k peru. Po každé injekci jehlu k peru vyměňte.
Inzulin vytéká z injekčního kanálu zpět Jehla k peru byla sejmuta příliš rychle (neúplná aplikace inzulinu). Aplikujte injekci pomalu a nevytahujte jehlu k peru ihned po aplikaci (počítejte do 10).
Příliš rychlá aplikace, inzulin se nemohl rozptýlit.
Nedostatečná nebo příliš silná účinnost inzulinu Nevhodné místo aplikace injekce: tuhá tkáň (lipohypertrofie), jizevnatá tkáň, zatvrdlá tkáň. Vyhněte se nevhodným místům aplikace.
Jehla k peru byla sejmuta příliš rychle. Aplikujte injekci pomalu a nevytahujte jehlu k peru ihned po aplikaci (počítejte do 10).
Nedostatečné promíchání inzulinu v zásobníku (pouze v případě zakalených inzulinů). Před každou aplikací injekce pero 10krát převraťte a otočte okolo osy podle pokynů vašeho lékaře a výrobce inzulinu.
Jehla k peru je ucpaná. Použijte novou jehlu k peru a každou jehlu k peru použijte pouze jednou.
Tlačítko dávkování na peru nelze stisknout Pryžová membrána zásobníku nebyla propíchnuta. Použijte novou jehlu k peru a po každé injekci jehlu k peru vyměňte.
Jehla k peru je příliš uvolněná. Zajistěte, aby byla jehla k peru bezpečně nasazena.
Jehla k peru je ucpaná. Použijte novou jehlu k peru a každou jehlu k peru použijte pouze jednou.

Kompatibilita pera

Jehly k peru mylife Clickfine se testují podle normy ISO 11608-2:2012; jsou plně funkční, pokud se používají s injekčními pery uvedenými níže a v poli s jehlou k peru mylife Clickfine.

Vhodná pera:

Inzulinová pera

AstraZeneca Ltd.
Byetta® Pen
SymlinPen®
Berlin Chemie AG
BerliPen® 301
BerliPen® 302
BerliPen® areo 3
BerliPen® areo 2
BerliPen® Junior
BerliPen® PRECISION
Liprolog® Junior KwikPen™
Eli Lilly and Company
KwikPen® Humalog U-100
Humalog® Mix 50/50™ KwikPen®
Humalog® Mix 75/25™ KwikPen
KwikPen® Humalog U-200
KwikPen® Abasalgar
KwikPen® Basaglar
KwikPen® Humulin R U-500
HumaPen® Savvio
HumaPen® Luxura HD
HumaPen® Memoir
Humalog® Junior KwikPen®
Emperra GmbH
Esysta® Pen
Novo Nordisk A/S
NovoPen® 4
NovoPen® 5
NovoPen® Echo
FlexPen®
Victoza®
NordiPen®
Saxenda®
FlexTouch®
FlexTouch® Ryzodeg
FlexTouch® Xultophy
FlexTouch® Levemir
FlexTouch® Tresiba U-100
FlexTouch® Tresiba U-200
FlexTouch® Fiasp®
Owen Mumford, Inc.
Autopen® Classic
Autopen® 24
Pharmstandard
BiomatikPen®
Sanofi
AllStar®
ClikStar®
Insulin lispro Sanofi® SoloStar®
Lyxumia® Pen
SoloStar®
JuniorStar®
Toujeo SoloStar®
TactiPen®
Suliqua SoloStar®
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd
Gansulin Pen
Sulin Pen
Ypsomed AG
ServoPen®
YpsoPen®

Ostatní pera

Genentech, Inc.
Nutropin AQ Pen®

Některá injekční pera nemusí být dostupná ve všech zemích. V případě pochyb prosím kontaktujte výrobce injekčního pera. Všechny značky jsou ochranné známky ve vlastnictví příslušných vlastníků. Než použijete jehlu k peru mylife Clickfine, prostudujte si návod k použití svého injekčního pera.