mylife Clickfine DiamondTip – Vychutnejte si dokonalost

Ještě snadnější aplikace injekce díky inovacím a přesnosti
 • Technologie mylife Clickfine DiamondTip s 6fasetovými hroty ke snazší aplikaci injekce je k dispozici s jehlami k peru o délce 4 mm, 5 mm, 6 mm a 8 mm.1,2
 • mylife Clickfine 10 mm a 12 mm jsou k dispozici s 3fasetovými hroty.
 • Zvláště tenkostěnná kanyla k optimalizovanému průtoku léčivého přípravku.3
 • Technologie "click" pro snadné a bezpečné zasazení.
 • Speciální silikonová povrchová úprava pro komfortnější aplikaci injekce.
 • Kompatibilní se všemi hlavními značkami injekčních per.2

1 Viz pole s jehlou k inzulinovému peru.
2 Výsledky z průzkumu u uživatelů prováděného od června 2014 do června 2015 společností IFAK Institut GmbH & Co. Kg, Německo. Údaje archivovány.
3 Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings, Clinical Therapeutics, 35(7):923-933, 2013.
4 Všechna kompatibilní injekční pera jsou testována v souladu s normou ISO 11608-2:2012. Seznam per je uveden na krabičce s jehlami k peru nebo na www.mylife-diabetescare.cz

Získejte informace

mylife Clickfine DiamondTip Objevte jehlu ke svému peru

Clickfine DiamondTip - Image Film

Krátké jehly k peru Spolehlivá podkožní injekce

K dosažení dobrého účinku dávky inzulinu je důležité, aby byl inzulin injikován do podkožní tukové tkáně (podkožní injekce), nikoli do svalu pod ní. Aplikace inzulinu do svalu může způsobit nepředpokládané kolísání hodnot glykémie, a také těžkou hypoglykémii.

 • Existuje zjevný trend k používání kratších per.
 • 4mm a 5mm jehly k peru zjednodušují injekční techniku. Injekce lze často podat pod úhlem 90 stupňů bez vytvoření kožní řasy (kožní řasa by se měla vytvořit u dětí, mladistvých a štíhlých dospělých).1
 • Krátké jehly k peru snižují riziko náhodné aplikace do svalu, která může vést k těžké hypoglykémii.

Clickfine usage correct

  Krátké jehly pro injekční pera umožňují bezpečný podkožní vpich bez nutnosti vytváření kožní řasy.1 Postupujte dle doporučení vydaných Vaším diabetologickým poradcem.

Clickfine usage incorrect

  Dlouhé jehly pro injekční pera zvyšují riziko vpichu do svalu.

 Kůže (pokožka a škára)

 Podkožní tuková tkáň (podkoží)

 Sval

DiamondTip – dokonalý hrot jehly. Ještě snadnější aplikace injekce díky inovacím a přesnosti2

 • Hrot jehly DiamondTip (6fasetový) s vysokou přesností 
 • Kanyla s mimořádně tenkými a dokonale vyhlazenými hroty jehly: 4 mm / 32 G, 5 mm / 31 G, 6 mm / 31 G, 8 mm / 31 G
mylife Clickfine DiamondTip - Má významně zlepšenou penetraci a zlepšené kluzné vlastnosti

mylife Clickfine DiamondTip má významně zlepšenou penetraci a zlepšené kluzné vlastnosti. Testováním penetrace byla u hrotu mylife Clickfine DiamondTip (zelená čára) zjištěna v porovnání s konkurenční jehlou k peru (šedá čára) menší síla potřebná k penetraci a k prokluzování (F1 a F2).2

Zvláště tenkostěnná kanyla (ETW) K optimalizovanému průtoku léčivého přípravku

Větší vnitřní průměr při nezměněném vnějším průměru3

Extra Thin Wall

 

Běžná stěna
Regular Wall (RW)

Tenká stěna
Thin Wall (TW)

Extra tenká stěna
Extra Thin Wall (ETW)

 • Zlepšená léčba díky vyšší rychlosti průtoku.4
 • Vzhledem k většímu vnitřnímu průměru kanyly je potřebná menší síla při stlačování tlačítka injekce.4
 • Napomáhá ke snazšímu podání vysoce koncentrovaných inzulinů, tj. s koncentrací od 200 jednotek/ml.

Znaky vysoké kvality Najděte spolehlivost a pohodlí

Easy Flux

 

Lékařská kanyla nejvyšší kvality s tenkostěnnou technologií umožňuje vzhledem k většímu vnitřnímu průměru plynulý a optimální průtok léčivého přípravku.

Easy Glide

Universal Click

 

Snadná manipulace pro každého na cestách Jedinečné užitné vlastnosti.

 • Pevně držící vnější ochranný kryt
 • Volný odtrhávací jazýček umožňuje rychlé sejmutí uzavírací fólie
 • Snadno snímatelný vnitřní ochranný kryt
 • Kónus jehly s prohlížecím okénkem k dodatečné kontrole zrakem
 • Speciální silikonová povrchová úprava a 6fasetový hrot k vyššímu komfortu při aplikaci injekce

1 VDBD guideline for injections in diabetes mellitus. Health Care Professionals. 2. revised edition. November 2016.
2 Viz pole s jehlou k inzulinovému peru.
3 Trubička kanyly z nerezové oceli určené k výrobě zdravotnických prostředků – ISO 9626:2016.
4 Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings, Clinical therapeutics, 35(7):923-933, 2013.

Použití

mylife Clickfine DiamondTip Postup při použití

Použití jehly k peru mylife Clickfine s technologií Universal Click.

Application – Remove needle seal
Application – Click pen needle onto pen
Application DiamondTip – Do not click on at an angle
Application – Remove outer protective cap
Application – Remove inner protective cap
Application DiamondTip – Inject slowly
Application – Recap outer protective cap
Application – Unscrew pen needle
Application – Put the needle in the trash
Application – Don't re-use

Léčba inzulinovým perem

Injekční technika pro různé délky jehel

Výsledky studií

Průzkum u uživatelů1 S hrotem mylife Clickfine DiamondTip

Společnost IFAK v Německu provedla průzkum u uživatelů – diabetiků používajících jehly k peru (n = 150). Uživatelé testovali nový hrot mylife Clickfine DiamondTip po dobu 3–4 dnů a hodnotili jej z hlediska pohodlí při aplikaci injekce.

77,3 % testujících uživatelů pociťovalo při aplikaci injekce s novým hrotem mylife Clickfine DiamondTip menší bolest v porovnání se svou v současnosti používanou jehlou k peru.

 

   Pociťovali mnohem menší bolest
   Pociťovali trochu menší bolest
   Nepozorovali žádný rozdíl
   Pociťovali větší bolest

76 % testujících uživatelů potřebovalo k aplikaci injekce s novým hrotem mylife Clickfine DiamondTip díky zacvakávacímu mechanismu kratší dobu k přípravě injekce inzulinu.

 

   Potřebovali mnohem menší sílu
   Potřebovali o něco menší sílu
   Nepozorovali žádný rozdíl
   Potřebovali větší sílu

76 % uživatelů, kteří testovali nové jehly Clickfine DiamondTip, potřebují méně času na přípravu inzulinové injekce díky zacvakávacímu mechanismu.

 

   Naprosto souhlasím
   Souhlasím
   Nesouhlasím
   Nevím

89,4 % uživatelů bude hrot mylife Clickfine DiamondTip používat nebo zvažuje jeho použití.

 

   Ano, určitě
   Možná / zeptám se lékaře
   Ne
   Nevím

1 Výsledky z průzkumu u uživatelů prováděného od června 2014 do června 2015 společností IFAK Institut GmbH & Co. Kg, Německo. Údaje archivovány.

Technické údaje

mylife Clickfine Délky jehel

Druhy a sortiment produktů

Jehly k peru mylife Clickfine jsou k dispozici v 6 délkách. Jistě najdete délku, která je pro vaše individuální potřeby nejvhodnější.

Jehla k peru Délka kanyly Průměr kanyly Hrot jehly
mylife Clickfine 4 mm 32G / 0.23 mm, Extra Thin Wall 6fasetový
mylife Clickfine 5 mm 31G / 0.25 mm, Extra Thin Wall 6fasetový
mylife Clickfine 6 mm 31G / 0.25 mm, Thin Wall 6fasetový
mylife Clickfine 8 mm 31G / 0.25 mm, Thin Wall 6fasetový
mylife Clickfine 10 mm 29G / 0.33 mm, Thin Wall 3fasetový
mylife Clickfine 12 mm 29G / 0.33 mm, Thin Wall 3fasetový
Clickfine DiamondTip Box 4 mm
Clickfine DiamondTip Box 6 mm
Clickfine DiamondTip Box 8 mm
mylife Clickfine Box 10 mm
mylife Clickfine Box 12 mm

Tipy a triky

mylife Clickfine Jak se vyhnout problémům

Problém Možná příčina Doporučení
Bolest při aplikaci injekce Vícečetné použití jehel k peru. Po každé injekci jehlu k peru vyměňte.
Inzulin vytéká z injekčního kanálu zpět Jehla k peru byla sejmuta příliš rychle (neúplná aplikace inzulinu). Aplikujte injekci pomalu a nevytahujte jehlu k peru ihned po aplikaci (počítejte do 10).
Příliš rychlá aplikace, inzulin se nemohl rozptýlit.
Nedostatečná nebo příliš silná účinnost inzulinu Nevhodné místo aplikace injekce: tuhá tkáň (lipohypertrofie), jizevnatá tkáň, zatvrdlá tkáň. Vyhněte se nevhodným místům aplikace.
Jehla k peru byla sejmuta příliš rychle. Aplikujte injekci pomalu a nevytahujte jehlu k peru ihned po aplikaci (počítejte do 10).
Nedostatečné promíchání inzulinu v zásobníku (pouze v případě zakalených inzulinů). Před každou aplikací injekce pero 10krát převraťte a otočte okolo osy, podle pokynů vašeho lékaře a výrobce inzulinu.
Jehla k peru je ucpaná. Použijte novou jehlu k peru a každou jehlu k peru použijte pouze jednou.
Tlačítko dávkování na peru nelze stisknout Pryžová membrána zásobníku nebyla propíchnuta. Použijte novou jehlu k peru a po každé injekci jehlu k peru vyměňte.
Jehla k peru je příliš volná. Zajistěte, aby byla jehla k peru bezpečně zajištěná.
Jehla k peru je ucpaná. Použijte novou jehlu k peru a každou jehlu k peru použijte pouze jednou.

Kompatibilita pera

Jehly k peru mylife Clickfine se testují podle normy ISO 11608-2:2012; jsou plně funkční, pokud se používají s injekčními pery uvedenými níže a v poli s jehlou k peru mylife Clickfine.

Vhodná pera:

Inzulinová pera

AstraZeneca Ltd.
Byetta® Pen
SymlinPen®
Berlin Chemie AG
BerliPen® 301
BerliPen® 302
BerliPen® areo 3
BerliPen® areo 2
BerliPen® Junior
BerliPen® PRECISION
Liprolog® Junior KwikPen™
Eli Lilly and Company
KwikPen® Humalog U-100
Humalog® Mix 50/50™ KwikPen®
Humalog® Mix 75/25™ KwikPen
KwikPen® Humalog U-200
KwikPen® Abasalgar
KwikPen® Basaglar
KwikPen® Humulin R U-500
HumaPen® Savvio
HumaPen® Luxura HD
HumaPen® Memoir
Emperra GmbH
Esysta® Pen
Novo Nordisk A/S
NovoPen® 4
NovoPen® 5
NovoPen® Junior
NovoPen® Echo
FlexPen®
Victoza®
NordiPen®
Saxenda®
FlexTouch®
FlexTouch® Ryzodeg
FlexTouch® Xultophy
FlexTouch® Levemir
FlexTouch® Tresiba U-100
FlexTouch® Tresiba U-100
Owen Mumford, Inc.
Autopen® Classic
Autopen® 24
Pharmstandard
BiomatikPen®
Sanofi
AllStar®
ClikStar®
Insulin lispro Sanofi® SoloStar®
Lyxumia® Pen
SoloStar®
JuniorStar®
Toujeo SoloStar®
TactiPen®
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd
Gansulin Pen
Sulin Pen
Ypsomed AG
ServoPen®
YpsoPen®

Ostatní pera

Genentech, Inc.
Nutropin AQ Pen®

Některá injekční pera nemusí být dostupná ve všech zemích. V případě pochyb prosím kontaktujte výrobce injekčního pera. Všechny značky jsou ochranné známky ve vlastnictví příslušných vlastníků. Než použijete jehlu k peru mylife Clickfine, prostudujte si návod k použití svého injekčního pera.