Funkce a vlastnosti aplikace mylife App

Naše nejnovější verze: Diskrétní podání bolusu prostřednictvím pumpy přímo z chytrého telefonu

Podávání bolusů přímo z chytrého telefonu – pumpy se tak nemusíte ani dotknout. Bolusy si můžete podávat po použití bolusového kalkulátoru, ale i bez něj.

Řízení základní léčby

 • Domovská obrazovka s posledními údaji o léčbě přehledně na jednom místě, včetně glykémie, bolusového inzulinu, bazálního dávkování a aktivního inzulinu
 • Dva režimy léčby: léčba pumpou a léčba perem
 • Jednoduchý bezdrátový přenos dat z pumpy mylife YpsoPump a vybraných glukometrů mylife
 • Integrovaný snadno použitelný bolusový kalkulátor s funkcí “Aktivní inzulin”
 • Dvě metody výpočtu bolusu na výběr
 • Protokol léčby
 • Základní statistické údaje ke glykémii a spotřebě inzulinu
 • Export zpráv ve formátu PDF a CSV
 • Volitelná synchronizace dat s cloudem mylife Cloud

Funkce mylife Dose (od verze 2.0)

 • Podání bolusu přímo z chytrého telefonu prostřednictvím pumpy mylife YpsoPump
 • Standardní, rozložené i kombinované bolusy
 • Podávání bolusu po předchozím použití bolusového kalkulátoru i bez něj

Pokud chcete tuto novou funkci používat, potřebujete verzi pumpy mylife YpsoPump kompatibilní s mylife Dose.

Funkce mylife Assist (od verze 1.8)1

 • Propojení se systémem kontinuálního monitorování glukózy (CGM) Dexcom G6
 • Přímé používání hodnot glukózy (CGM) k praktické kalkulaci doporučeného bolusu
 • Zobrazení aktuálních hodnot ze senzoru, trendu glukózy a historických hodnot ze CGM až za posledních 24 hodin
 • Upozornění na vysoké nebo nízké hodnoty glukózy
 • Propojení senzoru a vysílače s aplikací
 • Ukládání dat do cloudu Dexcom CLARITY
 • Kompatibilní s širokým výběrem chytrých telefonů

Upozornění:

Dexcom a Dexcom G6 jsou registrované ochranné známky společnosti Dexcom, Inc., ve Spojených státech amerických a případně v dalších zemích.

1 Tato funkce je dostupná od verze aplikace mylife App 1.8. Dostupnost funkcí CGM se v jednotlivých zemích liší.

Bezpečnostní informace k výše uvedeným produktům najdete na webu mylife-diabetescare.cz/bezpecnost