Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ypsomed s.r.o.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Přečtěte si prosím pozorně následující prohlášení o ochraně osobních údajů. Dozvíte se v něm, kdy jsou při používání našich webových stránek shromažďovány vaše osobní údaje, a jak je ukládáme a zpracováváme.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro webové stránky https://www.ypsomed.com/cs-CZ/, www.mylife-diabetescare.com/cs-CZ/ a pro údaje shromažďované z těchto webových stránek. Z těchto webových stránek máte možnost přejít mimo jiné na webové stránky jiných společností skupiny Ypsomed a na webové stránky našich internetových obchodů. Pro ostatní webové stránky však platí prohlášení o ochraně osobních údajů uvedená vždy na příslušných stránkách.

Odpovědná osoba:

Ve smyslu základního nařízení EU o ochraně osobních údajů (DS-GVO) a ostatních ustanovení o ochraně osobních údajů zodpovídá

Ypsomed s.r.o.
Vinohradská 1597/174
130 00 Praha 3
Czech Republic

Infolinka: 800 140 440
E-mail: info@ypsomed.cz

Výkonný ředitel: Viktor Emanuel

You can contact our data protection officer by mail at the address provided or directly by e-mail at ochranadat@ypsomed.cz.

Nakládání s osobními údaji

Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace, z nichž lze zjistit, že se jedná o vás. Patří k nim vaše kontaktní údaje, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail, ale rovněž vaše IP adresa.

Když vstupujete na naše webové stránky, registrujete se v online portálech a využíváte naše webové služby (objednávky, webové ankety, přihlášky na akce apod.), shromažďujeme vaše osobní údaje. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními ustanoveními o ochraně osobních údajů, a to pouze v rozsahu nezbytném pro provedení vámi vyžadovaných služeb či poskytnutí obsahu.

Zabezpečení

Zajišťujeme potřebná technická a organizační bezpečnostní opatření a chráníme vaše osobní údaje přiměřeným způsobem před neoprávněným přístupem a zneužitím.

Při přenosu údajů chráníme vaše údaje šifrováním (např. SSL) s využitím protokolu HTTPS. Kromě toho zabezpečujeme naše servery pomocí firewallu a antivirového programu, pravidelně zálohujeme a pracujeme s úrovní oprávnění podle rolí.

Naši spolupracovníci jsou při nakládání s osobními údaji povinni dodržovat platná nařízení o ochraně osobních údajů.

Automaticky shromažďované údaje

Soubory protokolu na serveru

Popis, rozsah a účel zpracování údajů:
Veškeré požadavky a přístupy návštěvníků na naše webové stránky se ukládají automaticky do tzv. souborů protokolu serveru.

Soubory protokolu na serveru slouží ke sledování vašich aktivit na našich webových stránkách a ke zjištění případných chyb ve funkci stránek. Do protokolu se automaticky zapisují tyto údaje:

  • navštívená webová stránka
  • datum a čas přístupu
  • množství odeslaných dat v bajtech
  • zdroj/odkaz, ze kterého na webovou stránku přicházíte
  • použitý prohlížeč
  • použitý operační systém
  • použitá IP adresa
  • přihlašovací údaje uživatele
  • hlášení chyb
  • zdroj chyb (který modul způsobil chybu)

Shromážděné údaje se používají anonymně ke statistickým vyhodnocením a ke zlepšování našich webových stránek. Pro případ konkrétního podezření na používání našich webových stránek v rozporu s právními předpisy si ale vyhrazujeme právo do těchto souborů protokolu na serveru později nahlížet. Z bezpečnostních důvodů nemáte tedy žádnou možnost odmítnout shromažďování těchto údajů. 

Přístup k souborům protokolu na serveru je omezen na několik málo správců systému společnosti Ypsomed a na našeho poskytovatele služeb e3N (e3N GmbH & Co. KG, Göttelmannstrasse 13A, D-55130 Mainz).

Právní základ pro zpracování údajů:
Právním základem pro dočasné uložení údajů a souborů protokolu na serveru je náš oprávněný zájem na zachování funkčnosti webových stránek, na základě uplatnění čl. 6 odst. 1 bod f DS-GVO.

Doba uložení:
Soubory protokolů webového a mailového serveru budou po 7 dnech neodvolatelně smazány.

Soubory cookie

Naše webové stránky využívají částečně soubory cookie. Tato standardní technologie znamená, že se do vašeho počítače dočasně nebo trvale ukládají na pevný disk malé textové soubory. Soubory cookie slouží k tomu, aby naše nabídka na našich webových stránkách lépe odpovídala vašim zájmům, nebo aby byla všeobecně zlepšena na základě statistického vyhodnocení.

Ukládání souborů cookie můžete v nastavení prohlížeče zcela nebo částečně zakázat, pokud nechcete, aby byla vaše návštěva na našich webových stránkách sledována. Informujte se u svého poskytovatele, jak lze soubory cookie vymazat a zakázat, nebo vyhledejte ve svém prohlížeči nápovědu. Upozorňujeme ale na to, že po zakázání souborů cookie se může stát, že některé funkce našich webových stránek nebudou dostupné.

Popis a rozsah zpracování údajů:
Pokud v nastavení svého prohlížeče povolíte používání souborů cookie, mohou být na našich webových stránkách použity tyto soubory cookie:

Název Typ Zdroj Účel použití Doba uložení
PHPSESSID Technický mylife-diabetescare.com

Tento soubor cookie slouží ke zjištění doby trvání vaší návštěvy na našich webových stránkách.

Relace
FE_USER_AUTH Technický mylife-diabetescare.com

Ukládá přihlašovací údaje, když na našich webových stránkách otevřete oblast, která je chráněna přihlašovacími údaji.

5 hodin
cookieconsent_status Technický mylife-diabetescare.com

Ukládá stav vašeho souhlasu s použitím souborů cookie v aktuální doméně.

Relace

Účel a právní základ pro zpracování údajů:
Některé funkce webových stránek nemůžeme nabízet bez použití souborů cookie. Je to například nutné pro funkčnost uživatelské oblasti, aby byl uživatel po změně stránky znovu rozpoznán.

Soubory cookie, které používáme, jsou technicky nezbytné. Právním základem pro používání těchto souborů cookie je náš oprávněný zájem na zachování funkčnosti webových stránek. na základě uplatnění čl. 6 odst. 1 bod f DS-GVO.

Propojení s Google Maps

Na našich webových stránkách se využívá také nabídka Google Maps. Proto vám můžeme ukázat interaktivní mapu přímo na webových stránkách a umožnit vám komfortní využití funkce mapy.

Popis a rozsah zpracování:
Při návštěvě webových stránek dostane Google informaci, že jste si otevřel/a příslušnou webovou stránku. Navíc se přenesou údaje uvedené pod číslem 3.1. K tomu dojde nezávisle na tom, zda máte v Googlu uživatelský účet, ke kterému jste přihlášen/a, anebo žádný uživatelský účet nemáte. Když jste přihlášen/a k účtu v Googlu, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si přiřazení ke svému profilu u Googlu nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje jako uživatelský profil a využívá je za účelem reklamy, průzkumu trhu a/nebo k úpravě svých webových stránek podle potřeby. Takové vyhodnocení se provádí zejména (dokonce i u nepřihlášených uživatelů) k poskytování odpovídající reklamy a k informování ostatních uživatelů sociálních sítí o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo namítat proti vytváření takového uživatelského profilu, přičemž se k jeho uplatnění musíte obrátit na společnost Google.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracovávání společností Google zjistíte v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google. Tam dostanete také další informace o svých právech v této oblasti a o možnostech nastavení k ochraně své soukromé sféry: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA a řídí se dohodou EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Právní základ pro zpracovávání:
Právním základem pro zpracovávání osobních údajů je čl. 6 odst. 1 bod f DS-GVO.

Účel zpracovávání údajů:
Propojení s Google Maps samo slouží k tomu, aby vám bylo nabídnuto plánování cesty do sídla naší společnosti. Využití komfortního plánovače cesty je možné v propojení s Google Maps a s příslušným zpracováním údajů. Za tímto účelem máme oprávněný zájem na zpracování osobních údajů.

Trvání uložení:
Vaše osobní údaje zadané do plánovače cesty se u nás neukládají. Chcete-li vymazat údaje v Googlu, informujte se prosím o výše uvedeném prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

Údaje, které nám předáváte

U určitých nabídek a služeb na našich webových stránkách musíte uvést své osobní údaje a dát nám je k dispozici, abychom mohli vyhovět požadovaným nabídkám/službám.

Kontaktní formulář a služební telefon

Popis a rozsah zpracování údajů:
Se svými dotazy a žádostmi se na nás můžete obrátit pomocí kontaktního formuláře nebo telefonicky. V kontaktním formuláři je nutné uvést tyto údaje: jméno a příjmení, země, emailová adresa, text sdělení. Když nám zavoláte, zapíší a uloží naši spolupracovníci vaše jméno, ev. další kontaktní údaje, jako je např. telefonní číslo pro zpětné volání nebo e-mailová adresa, které nám telefonicky sdělíte, a rovněž důvod, datum a čas volání. Vaše údaje použijeme pouze ke zpracování vašeho požadavku nebo žádosti. Odesláním požadavku v kontaktním formuláři na našich webových stránkách nám udělujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů k zodpovězení vaší žádosti. Údaje ukládáme v zákaznickém systému na serveru SAP společnosti Ypsomed AG ve Švýcarsku.

Právní základ pro zpracování údajů:
Právním základem pro zpracování vašich údajů je váš souhlas, na základě uplatnění čl. 6 odst. 1 bod a DS-GVO. Pokud nám zavoláte a my od vás nebudeme mít specifický souhlas, bude zpracování vašich údajů založeno na našem oprávněném zájmu na možnosti zpracování a zodpovězení vašeho požadavku/žádosti podle vašeho přání nebo na splnění našeho smluvního závazku, na základě uplatnění čl. 6 odst. 1 bod f nebo b DS-GVO.

Doba uložení:
Jakmile již nebudou údaje za účelem zpracování potřebné, budou smazány. To v rámci vašeho požadavku nastane, jakmile bude dotyčný věcný obsah definitivně objasněný, pokud smazání nebude v rozporu se smluvními nebo zákonnými povinnostmi.

Žádost o místo online

Popis a rozsah zpracování údajů:

Internetový formulář
Pokud máte zájem o volná pracovní místa, můžete nám poslat svou úplnou dokumentaci pomocí internetového dotazníku uchazeče o zaměstnání. V internetovém dotazníku uchazeče o zaměstnání budete muset uvést: titul, jméno a příjmení, zemi, e-mailovou adresu, označení pracovní pozice, dokumentaci k žádosti (motivační dopis, životopis, osvědčení), volitelně: adresu, telefonní číslo, poznámky/dotazy.

Žádosti, které nám pošlete v internetovém dotazníku uchazeče o zaměstnání, budou doručeny zabezpečeným připojením na adresu oddělení pro lidské zdroje uvedeného v konkurzu. Na webovém serveru samotném se neukládají žádné osobní údaje či dokumentace pro konkurz z internetového formuláře.

Žádost o místo v e-mailu
Svou dokumentaci k žádosti můžete poslat také přímo v e-mailu. Za tím účelem použijte e-mailovou adresu uvedenou v konkurzu. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě jsou dokumenty v e-mailu posílány nezašifrovaným způsobem a do vašich údajů mohou případně nahlížet třetí osoby.

Právní základ pro zpracování údajů:
Vaše dokumentace slouží podle výsledku dalšího řízení k navázání pracovního vztahu a k provedení předsmluvních opatření. Z toho vychází náš právní základ pro zpracování vašich údajů, na základě uplatnění čl. 6 odst. 1 bod b DS-GVO.

Doba uložení:
Dokumentace k žádosti bude po dobu náborového řízení uložena v došlé poště oddělení lidských zdrojů a po ukončení náborového procesu bude smazána. Při přijetí do zaměstnání u společnosti Ypsomed budou vaše údaje evidovány v personálním systému společnosti Ypsomed a během pracovního poměru a po jeho ukončení budou podléhat zákonné povinnosti uchovávání.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje předáváme při vyřizování objednávek a dotazů, nebo v souvislosti s technickou údržbou společnostem ze skupiny Ypsomed a také externím poskytovatelům služeb, pokud je to nutné za účelem realizace smlouvy nebo pokud jste k tomu udělil/a svůj výslovný souhlas. Sdělujeme jim ale pouze ty informace, které jsou pro daný účel a ke splnění zakázky nezbytné. Je například nutné, abyste při objednání produktů uvedl/a své jméno a adresu pro naše dopravce, logistiky, nebo abyste předal/a své bankovní spojení naší bance.

Odpovědnost za kontrolu a správné nakládání s údaji nese společnost Ypsomed i v případě, že jsou údaje v rámci obchodních procesů předávány dalším společnostem ze skupiny Ypsomed nebo třetím osobám mimo skupinu Ypsomed. Ve smluvních ujednáních dbáme na to, aby společnosti ze skupiny Ypsomed dodržovaly předpisy o ochraně osobních údajů, a také od svých obchodních partnerů a dodavatelů vyžadujeme, aby dodržovali ochranu osobních údajů a jejich zabezpečení, a aby údaje zpracovávali pouze tak, jak je nutné ke splnění jejich úlohy.

Vaše práva

Právo na informace, opravu a vymazání

Můžete kdykoli písemně požádat o informaci, zda a které vaše osobní údaje se zpracovávají a za jakým účelem, kdo je případně příjemcem vašich údajů, jak dlouho se údaje uchovávají, odkud údaje pocházejí, jaká máte práva a zda se provádí automatizované rozhodování včetně profilování. Můžete také požádat o opravu nebo doplnění svých údajů nebo o jejich vymazání. Stačí, když nám pošlete zprávu na níže uvedenou kontaktní adresu.

Učiníme vše pro to, abychom vaše údaje obratem opravili/doplnili nebo vymazali. Vymazání může být v rozporu s nutností splnění zákonné povinnosti dalšího uchovávání (např. povinnosti uložení z důvodu daňových nebo obchodně právních povinností), na základě veřejného zájmu nebo vykonání, provádění nebo hájení právních nároků.

Děti

Nechceme zpracovávat nepovoleným způsobem osobní údaje dětí. Osoby mladší 16 let výslovně upozorňujeme, že pro předávání osobních údajů potřebují souhlas zákonného zástupce.

Pokud zjistíme, že je uživatel nezletilý a předal nám své osobní údaje bez prokazatelného souhlasu zákonného zástupce, vymažeme jeho údaje okamžitě z naší databáze. Zákonný zástupce má kdykoli možnost nahlédnout do údajů, které nám dítě sdělilo, a/nebo požádat o jejich vymazání. Až do žádosti o opravu nebo vymazání údajů platí ustanovení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Právo na omezení a přenos údajů

Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou k tomu dány zákonné předpoklady.

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, můžete požadovat ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, nebo o jejich předání jiné odpovědné osobě.

Právo na odvolání

Všechna prohlášení o souhlasu, která jste nám poskytl/a ke zpracování svých osobních údajů, můžete kdykoli odvolat bez udání důvodu. Zpracování údajů zůstává až do odvolání souhlasu právoplatné.

Právo na námitky

Máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší mimořádné situace, kdykoli vznést námitky proti zpracovávání vašich osobních údajů na základě uplatnění čl. 6 odst. 1 bod e nebo f DS-GVO. To platí na základě tohoto ustanovení také pro profilování.

Pokud budou vaše osobní údaje zpracovávány k provádění přímé reklamy, máte kdykoli právo podat stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů za účelem takové reklamy; to platí také o profilování, pokud je ve spojení s takovou přímou reklamou.

Právo na stížnost

Pokud máte pochybnosti, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány podle práva můžete si stěžovat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého pobytu nebo svého zaměstnání nebo v místě registrovaného sídla naší společnosti. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Odkazy

Webové stránky společnosti Ypsomed mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky. Pokud takový odkaz použijete, mějte na paměti, že tyto zásady ochrany osobních údajů pro externí webové stránky neplatí a společnost Ypsomed externí webové stránky nijak nesleduje. Seznamte se proto se zásadami ochrany osobních údajů platnými na externích webových stránkách.

Změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Obsah tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů musí být čas od času upraven, aby odpovídal právním požadavkům, nebo aby byly v prohlášení o ochraně osobních údajů zohledněny změny v našich činnostech a nabídce. Vyhrazujeme si právo kdykoli je změnit. Na tomto místě najdete vždy aktuální verzi. Při návštěvách našich webových stránek prosím pravidelně nahlížejte také do tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.