mylife Stories

S věkem se fyzická výkonnost často snižuje: Člověk hůř vidí a slyší, je méně pohyblivý a někdy není ani duševně tak výkonný, jak býval. Kromě toho diabetes dále snižuje kvalitu života, která klesá s věkem. Také zde však existují určité příznaky, kterých by si měl člověk všímat a vzít je v úvahu.

Starý muž se s úsměvem dívá do kamery
Diabetes ve stáří přináší určité problémy

U starších lidí s diabetem 1. typu nebo u lidí s diabetem 2. typu, kteří potřebují aplikovat inzulín, může akutní hypoglykemie vést k pádům, mdlobám nebo k porušení motorických funkcí se zdravotními následky. Proto je léčba zaměřena především na prevenci hypoglykemie. Hypoglykemie se může objevit častěji u starších lidí s těmito variantami diabetu, protože při dlouhodobějším onemocnění diabetem jsou nízké hladiny cukru hůře vnímány a reakce v těle vedoucí ke zvýšení hladiny cukru v krvi začínají později.

Moderní terapie a léčiva jsou nyní sice velmi účinná, avšak jejich použití s přibývajícím věkem někdy nemusí být tak snadné. Zejména pokud starší lidé např. již nemohou samostatně používat inzulínová pera nebo inzulínové pumpy. Nebo pokud špatně chápou zobrazené hladiny glukózy v krvi a na kritické hladiny reagují příliš pozdě. Současné technologické trendy také znamenají, že displeje a tlačítka jsou někdy menší, menu složitější a je nutné používat mobilní telefon, což představuje další problém pro starší lidi s diabetem 1. typu.

Co tedy může starší člověk s diabetem dělat, aby tyto problémy zvládl?

  • Důležitou roli v prevenci hypoglykemie nebo hyperglykémie hraje výživa. Mimo jiné by měli mít dobře padnoucí zubní protézy, aby strava mohla být dobře a dostatečně konzumována a aby nedocházelo k podvýživě.
  • Pomáhá také pravidelný pohyb. Pětkrát 30 minut fyzické aktivity týdně má pozitivní vliv na hladinu cukru v krvi, krevní tlak a metabolismus tuků. Pozornost je třeba věnovat omezením pohybového aparátu nebo srdečním problémům!
  • Kromě toho záleží také na vlastním postoji každého pacienta. Ve stáří člověk často zanedbává návštěvy lékařů, braní léků atd. Zde je nutná sebekázeň a motivace – stejně jako vědomí, že čím více se člověk o sebe stará, tím lépe se mu daří.
  • Kromě toho je také důležité profesionální poučení o používání terapeutickýchprostředků. Jedině tak lze dosáhnout optimálních výsledků, jako je například pochopení výstražných hlášení v případě hypoglykémie nebo hyperglykémie.
  • Užitečné jsou také pomůcky s intuitivním ovládáním navržené pro starší pacienty s diabetem, jako jsou například snadno ovladatelné přístroje s velkými displeji a tlačítky.
  • Moderní, automatizované a snadno ovladatelné terapeutické systémy usnadňují měření hodnot inzulínu a jeho podávání.

Pro starší pacienty existují formy podpůrné terapie, vhodné produkty a také různé tipy a triky. Starší lidé o nich však musí vědět, přizpůsobit se a reagovat, pokud je něco špatně – bez ohledu na to, zda trpí kognitivními, fyzickými nebo jinými potížemi. Ačkoliv i ve stáří lze použít všechny formy terapie, je v této fázi nutné vzít navíc v úvahu změněné životní okolnosti.

Jdi Zpět